Svenska kyrkan - Askeby församling

Adress:Svaltingvägen 1
585 64 Linghem
Pastorsexpedition:013-23 66 50
Vaktmästarexpedition:013-763 45
Fax:013-704 22
Webbplats:http://www.akerbokyrksamfall.se/
Lokaler/platser:Askeby kyrka, Församlingsgården Askeby

Copyright © 2020 Askeby/Örtomta Utvecklingsgrupp