Askeby kyrka

Askeby kyrka
Stenkyrka med anor från 1100-talet.
Beskrivning:Den enskeppiga kyrkan har rektangulärt långhus, långsmalt polygonalt kor med vidbyggd sakristia i norr, samt en korsarm mitt på södra sidan. De putsade fasaderna livas upp av rundbågefriser och korpartiets strävpelare. Kyrkorummet täcks av kryssvalv, korets väggar bryts upp av stora spetsbågefönster. Långhusets västra del avskiljs genom en vägg från övriga delar. Byggnadsmaterialet är kluven gråsten, koret är byggt av tegel. Långhuset med västtorn och korsarm härrör från den äldsta kyrkan, 1100-talets mitt eller senare hälft. Tornet döljs helt under långhusets tak.
Adress:Askeby kyrka
585 62 Linghem
GPS-koordinater:58° 24,539' N, 15° 51,416' E (grader och decimala minuter)
58° 24' 32,4" N, 15° 51' 25,0" E (grader, minuter och sekunder)
Kartor:Karta via Hitta.se (snyggast)
Karta via MultiMap (kan ibland vara lite långsam)
Karta via MapQuest (visar bara vägar, samma som används i många navigationssystem)

Copyright © 2020 Askeby/Örtomta Utvecklingsgrupp