Stensätter

Stensätter
Örtomta hembygdsgård, ett s k jordtorp mellan Örtomta och Ringstorp.
Beskrivning:Hembygdsgården Stensätter är ett s k jordtorp och finns med på 1725 års karta över Örtomta socken. Torpet ligger på en grusås och Linköpings kommun har ägt marken och torpet med tanke på att någon gång kunna använda gruset till byggnationer m m. Turligt nog är gruset av sådan dålig kvalitet att det inte kan användas till det som det var tänkt vilket varit till fördel för de järnåldersgravar som finns på åsen och för torpets hyresgäster.

Den sista torparen som bodde permanent vid Stensätter var "Kalle i Stensätter", Karl Karlsson, med hustru Alma och döttrarna Agnes, Signe, Svea och Rut (född 1916 och gift Gustavsson). Kalle var skomakare på vintrarna och arbetade i grustag i Ringstorp resten av året.

På torpet fanns 2 kor och julgris. Ingen el eller vatten fanns indraget i torpet utan vatten fick hämtas i källan som ligger ca 100 meter bakom stugan. I dag är el indragen i såväl stuga som ladugård och loge.

Efter föräldrarnas bortgång övertog Rut torpet som sommarstuga fram till 1989 då Örtomta hembygdsförening köpte torpet och avstyckad tomt av Linköpings Kommun.

I torpet finns möbler som Rut Gustavsson skänkte vid övertagandet. En del av dessa kan sägas vara tidstypiska. En rejäl bakugn är inmurad i murstocken och den används än i dag för bakning i samband med hembygdsdagen.

I närheten av nuvarande Stensätter har det legat ytterligare två torpstugor men dessa revs, sannolikt i samband med laga skifte i slutet av 1800-talet.
GPS-koordinater:58° 24,764' N, 15° 57,653' E (grader och decimala minuter)
58° 24' 45,9" N, 15° 57' 39,2" E (grader, minuter och sekunder)
Kartor:Karta via Hitta.se (snyggast)
Karta via MultiMap (kan ibland vara lite långsam)
Karta via MapQuest (visar bara vägar, samma som används i många navigationssystem)

Copyright © 2020 Askeby/Örtomta Utvecklingsgrupp